Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
92144 ngày (28.80%)162 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
18143 ngày (28.60%)162 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.29%)
13139 ngày (27.80%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.67%)
71138 ngày (27.60%)157 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.77%)
12137 ngày (27.40%)154 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.41%)
10136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
31136 ngày (27.20%)152 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
76136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
38135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
01134 ngày (26.80%)149 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.19%)
34134 ngày (26.80%)147 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.70%)
91134 ngày (26.80%)150 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.94%)
26132 ngày (26.40%)153 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
64132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
66131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
70131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
30130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
41130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
46130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
43129 ngày (25.80%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
94128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
54127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
67127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
72127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
47126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
60126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
65126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
90126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
42125 ngày (25.00%)149 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.20%)
55125 ngày (25.00%)148 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.40%)
74125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
20124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
25124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
40124 ngày (24.80%)146 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.74%)
77124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
07123 ngày (24.60%)148 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.33%)
95123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
50122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
68122 ngày (24.40%)145 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
05121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
19121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
96121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
04120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
28120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
53120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
93120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
08119 ngày (23.80%)127 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.72%)
32119 ngày (23.80%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
48118 ngày (23.60%)139 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
61118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
22117 ngày (23.40%)125 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.84%)
58117 ngày (23.40%)125 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.84%)
79117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
29116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
57116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
97116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
11115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
23115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
51115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
99115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
00114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
16114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
36114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
52114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
84114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
27113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
56113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
85113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
33112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
62111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
24110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
49110 ngày (22.00%)129 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
59110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
63110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
98110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
06109 ngày (21.80%)117 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.34%)
14109 ngày (21.80%)119 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
15109 ngày (21.80%)131 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.18%)
37109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
81109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
83109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
17108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
21108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
35108 ngày (21.60%)126 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
39108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
75108 ngày (21.60%)118 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
80108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
69107 ngày (21.40%)128 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (119.63%)
73107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
82107 ngày (21.40%)124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
03106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
78106 ngày (21.20%)125 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.92%)
87106 ngày (21.20%)125 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.92%)
44105 ngày (21.00%)127 lần ( 0.9%) 1.21 lần/ngày (120.95%)
88105 ngày (21.00%)127 lần ( 0.9%) 1.21 lần/ngày (120.95%)
02104 ngày (20.80%)122 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.31%)
09104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
45103 ngày (20.60%)119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
89101 ngày (20.20%)116 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.85%)
8685 ngày (17.00%)103 lần ( 0.8%) 1.21 lần/ngày (121.18%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm